Back to top

Erdei iskola

A Nagy-Magyarország Park szeretettel vár minden diákcsoportot, akik egy kis időre hátra akarják hagyni a tantermek falait és élményszerűen, közösségben, a természetben szeretnének új ismeretekre szert tenni. A helyszín a várpalota tőszomszédságában fekvő Királyszállás, ahol őseink is előszeretettel időztek (a környék évszázadokon át királyi vadászterület is volt).

A közeli turistaútvonalakon keresztül megközelíthető a Burok-völgy, hazánk egy igen érdekes, ritka természeti jelenségeket mutató természetvédelmi területe. Mikroklímája, viszonylagos elszigeteltsége, botanikai és zoológiai érdekességek kincsestárává teszik. Hamvas Béla filozófus írja a Bakony c. esszéjében: „A hegységek általában földrajzi helynevek. A Bakony nem az. A Bakony a magyar számára és elsősorban mítosz.”

A XXI. században a környezettudatos nevelés kiemelten fontos, prioritást élvező pedagógiai feladat. Éppen ezért erdei iskolai programunk lehetőséget biztosít a tanulásra és a játékra egyaránt. (Szakmai nyelven szólva a hangsúly a holisztikus ismeretszerzésen van, a tanulási helyzetek pedig hatékonyan fejlesztik a divergens gondolkodást.)

A minimum négy órás, de akár egy egész napot is kitöltő rendhagyó foglalkozásunk alatt a diákok megismerkednek az „erdei etikettel”, a tájékozódás technikáival, a környék flórájával és faunájával egyaránt. Az erdei vezető és a kísérő szaktanárok segítenek az összegyűjtött élményanyag feldolgozásában és értékelésében.
A biológiai és földrajzi ismeretszerzésen kívül a hozzánk látogató tanulók a hagyományos csapatépítésbe is betekintést nyerhetnek hagyományos játékok, indulók, dalok megtanulásával, továbbá a cserkészetnél is alkalmazott gyakorlati, túlélési technikákra is szert tehetnek.